Copyright

 

copyright Alle rechten berusten bij Restaurant Jasmijn, tenzij anders vermeld.

Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming en onder de voorwaarden van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding.

Zo is bij maken van de website gebruikgemaakt van de template "OnePage - v2.0.0" van BootstrapMade en is ter voorkoming van spammail het e-mailadres versluierd met de online tool van AddressMunger.

Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in de website van Restaurant Jasmijn gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.